Wsparcie dla osób
uzależnionych
Wsparcie dla
DDA i AL-ANON
Społeczność
AA
Informacje o
Stowarzyszeniu
Kontakt
Grupa wsparcia Idea stowarzyszenia oraz ruch abstynencki

SŁUPECKIE STOWARZYSZENIE TRZEŻWOŚCIOWE  ,,CENTRUM"

 

 

KLUB ABSTYNENCKI    UL.TRAUGUTTA 10 A

 

godziny otwarcia :

 

poniedziałek      nieczynne (tylko miting AL ANON)

 

wtorek              17:00  - 19:30

 

środa                15:30  - 20:30 ( punkt konsultacyjny )

 

czwartek           nieczynne (tylko miting AA grupa TRZY KROKI)

 

piątek               17:00   - 19:30

 

sobota               nieczynne (tylko miting AA grupa NARESZCIE)

 

 

 

W miesiącu lipcu i sierpniu klub jest otwarty tylko w godzinach mitingu .

 

 PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU 

 

 godz          17-18  od poniedziałku do piątku

 

                       ZAPRASZAMY 

 

Infolinia: -

 

Telefon [63] 277 13 99

 

E-Mail: -www.centrumslupca.pl

 

 

 Formy Wsparcia:

 

GRUPA  AL - ANON ,,DZIDKA"             -  MITING ZAMKNIĘTY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZ. 18:00 , MITING OTWARTY 

                                         W DRUGI  PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

 

 

 

 GRUPA  AA ,,TRZY KROKI"    - MITING ZAMKNIĘTY W KAŻDY CZWARTEK  O GODZ. 18: 30 , MITING OTWARTY W

 

                                         OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA 

 

 

 

 

 GRUPA AA ,, NARESZCIE "      - MITING ZAMKNIĘTY W KAŻDĄ SOBOTĘ  O GODZ 17:00 , MITING OTWARTY 

 

                                         W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA 

 

 

 

 GRUPA  DDA ,, CZWÓRKA "   - MITING ZAMKNIĘTY W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 18:00 , MITING OTWARTY W TRZECI

 

                                         PIĄTEK MIESIĄCA 

 

 

 

 GRUPA DDA ZAWIESIŁA SWOJE MITINGI - PRZEPRASZAMY

                                   

 

Osoby wspierające:

 

 

 PUNKT KONSULTACYJNY    ul. Traugutta 10 A (siedziba klubu )

 

czynny w środę w godz. 15:30 -20:30 - terapeuta mgr.Maria Jankowska-Marchewka
 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO ODWYKOWA W SŁUPCY  ul.Bielawska  

 

 

terapia indywidualna dla uzależnionych  - piątek godz.14:00 - 16:00   terapeuta mgr. Halina Leszczyńska

 

 

grupa terapeutyczna dla uzależnionych  - piątek godz.17:00 - 19:00   terapeuta mgr.Maria Jankowska - Marchewka

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 MISJA :            POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM     

 

                             POMOC RODZINOM UZALEŻNIONYM 

 

                             TRENING TERAPEUTYCZNY 

 

                             PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

 

                             WYJAZDY INTEGRACYJNE

 

 

 

PROWADZONE DZIAŁANIA :

 

 

 

 

       NASZYM CELEM JEST WYCHODZENIE Z UZALEŻNIEŃ ( ALKOHOL , NARKOTYKI , TYTOŃ I NIE TYLKO ), POMOC RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH , POMOC DZIECIOM UZALEŻNIONYCH . REKREACJA I ZDROWY TRYB ŻYCIA .

 

 

 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ

   

 

 

 

PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH , DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA .

 

- Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

 

OCHRONA ZDROWIA

 

-Ochrona i promocja zdrowia

 

-Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

 

OCHRONA PRAW

 

-Działalność na rzecz rodziny , macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

 

NAUKA , KULTURA , EKOLOGIA

 

-Nauka , szkolnictwo wyższe , edukacja , oświata i wychowanie

 

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA , WSPÓLNOTY LOKALNE , AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 

-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

-Promocja i organizacja wolontariatu

 

SPORT , TURYSTYKA , WYPOCZYNEK 

 

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

-Turystyka i krajoznawstwo

 

-Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

-Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

 

 

 

    

Strona internetowa współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".

Wszelkie prawa zastrzeżone 2012. Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim.